Logo
+90 216 346 86 66

TEŞHİS

TEŞHİS

SARS-CoV-2 virüsünün ultrastrüktürel bileşenleri, teşhis edilecek bileşenlerini tanımlamaktadır. Biyoişaretçiler 3 grupta sınıflandırılmıştır:

  • Viral genomlar
  • Viral antijenler
  • Antikorlar

COVID-19’un tanısal test alanı her geçen gün hızlı bir şekilde gelişmekte ve aktif viral enfeksiyonlu hastaları teşhis etmeye odaklanan birçok test sayesinde kalitesi de iyileşmektedir. Mevcut, aktif enfeksiyonları tespit edebilen teşhisler, tipik olarak moleküler tabanlı teşhislerdir ve bunlar bize patojenin varlığını ya genetik materyalini ya da patojenin kendine özgü işaretçilerini tanımlayarak bildirmektedir. Nükleik asit testi, COVID-19 teşhisinin altın standardıdır.

PCR (polimeraz zincir reaksiyonu), moleküler tanı için 1990'dan beri kullanan standart bir yöntemdir. Ancak bu işlem için belirli pahalı ekipman parçaları ve yüksek eğitimli analistler ile 4–8 saatten fazla süre gerekmektedir.
On yıl sonra, bilim adamları, tanıda zamandan tasarruf sağlayan izotermal amplifikasyon yöntemini keşfettiler. Beş ila altı farklı tipte izotermal amplifikasyon yöntemi oluşturuldu. Bunların arasında LAMP (döngü aracılı izotermal amplifikasyon) yaygın olarak deneyimlenenlerden biridir.

LAMP has important advantages over PCR

table * Ancak Florometrik yöntemde ısı bloğu gerekli değildir

LAMP, SARS-CoV-2'yi tespit etmek için son derece HASSAS, SPESİFİK ve HIZLI bir yöntemdir.